Description

Kaksiosainen vastuu kodin ja perheen huoltamisesta ja palkkatyön tekemisestä

Additional notes and information

Työn ja perhe-elämän välisen tasapainon saavuttaminen on tärkeää yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämisen periaatteiden ja tavoitteiden kannalta. Äitiyden ja työmarkkinoiden sukupuoleen perustuvan eriytymisen vuoksi päävastuu on naisilla. Tämä tilanne on tärkeä määrittävä tekijä sukupuolten välisessä epätasa-arvossa ja naisten keskinäisessä epätasa-arvossa. Ristiriita perhevelvoitteiden ja työn vaatimusten välillä lisää huomattavasti naisten haittoja työmarkkinoilla ja hidastaa edistymistä kohti naisten ja miesten yhdenvertaista kohtelua työelämässä.