Description

Kahekordne vastutus, kui tuleb hoolitseda kodu ja pere eest ning teha tasustatud tööd

Additional notes and information

Töö ja pereelu vahel tasakaalu saavutamine on võrdsetest võimalustest rääkides väga oluline. Emadus ja sooline tööjaotus paneb selle vastutuse peamiselt naistele. Siit saab alguse oluline ebavõrdsus, mis jõuab ka teistele elualadele. Perekondlike kohustuste ja tööülesannete konflikt seab naised tööturul ebasoodsamasse olukorda ning aeglustab naiste ja meeste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise saavutamist tööturul.