Description

Kaikenikäisten naisten uravaihtoehto, johon kuuluu tietyn toiminnan aloittaminen ja suorittaminen omassa yrityksessä

Additional notes and information

Vaikka Euroopassa on enemmän naisia kuin miehiä, naisyrittäjien osuus on vain kolmannes EU:n itsenäisistä ammatinharjoittajista. Yrittäjyys on naisille vähemmän houkuttelevaa kuin miehille muutamasta lisäsyystä (kuten liike-elämän ja perheen yhteensovittaminen). Yritystä perustettaessa ja johdettaessa naisilla on myös sellaisia haasteita kuin rahoituksen saatavuus, tiedonsaanti, koulutus ja liike-elämän verkostoihin pääseminen.