Description

femei, copii și persoane care fac parte sau sunt percepuți ca făcând parte dintr-un grup care este într-o poziție dezavantajată sau marginalizată

Additional notes and information

Termen utilizat des ca sinonim al termenului „grup dezavantajat”. Ideea preconcepută stereotipizată potrivit căreia „vulnerabilitatea” este o caracteristică inerentă a femeilor maschează faptul că aceste roluri și atitudini stereotipizate de gen împreună cu impactul lor discriminator asupra femeilor, susținut şi de lipsa unor abordari eficace din partea statelor, produc dezavantaje femeilor. Ele pot fi astfel expuse la riscuri mai mari de a fi vulnerabile la discriminare, inclusiv la violență. De aceea, termenul „vulnerabil” nu este recomandat, iar în locul lui se preferă termenul „grup dezavantajat”.