Description

Násilie v konflikte sa vzťahuje na znásilnenie, sexuálne otroctvo, nútenú prostitúciu, vynútené tehotenstvo, nútené prerušenie tehotenstva, vynútenú sterilizáciu, nútené manželstvo a obchodovanie s ľuďmi, ak sa uskutočňuje v konfliktných situáciách a za účelom sexuálneho násilia / vykorisťovania. Môže ísť aj o akúkoľvek inú formu sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti, páchaného na ženách, mužoch, dievčatách alebo chlapcoch a priamo alebo nepriamo súvisiaceho s konfliktom.