Description

form av människohandel riktad mot kvinnor och flickor, i synnerhet men inte begränsat till de i mest missgynnad ställning

Additional notes and information

Kvinnor och flickor utsätts oftast för människohandel i syften som rör sexuellt eller ekonomiskt utnyttjande, i synnerhet prostitution och pornografi, tvångsarbete, inbegripet för arbete inom kommersiellt jordbruk och hushållsarbete, arrangerade äktenskap eller för att ”säljas” som hustrur, rekrytering för deltagande i fientliga sammanhang och därtill relaterade syften som rör sexuella tjänster, transport och hushållsfunktioner i konfliktsituationer.
Kvinnors och flickors upplevelse av människohandel skiljer sig från mäns och pojkars. Kvinnor och flickor tenderar att påverkas svårt och oproportionerligt mycket medan män som utsatts för människohandel upplever det som svårt att få tillgång till befintliga program för stöd till offer. Detta fodrar att jämställdhetsperspektiv integreras i utarbetandet och genomförandet av lagstiftning och program som syftar till att förhindra människohandel.