Description

Трговина женама и девојкама је облик трговине који циља жене и девојке - посебно, али не ограничавајући се на оне у најнеповољнијем положају. Трговином женама и девојкама обично се тргује у сврху сексуалне и економске експлоатације, посебно проституције и порнографије, присилног рада, укључујући и рад у комерцијалној пољопривреди и обављање кућних послова, уговорене бракове или како би биле „проданеˮ као невесте, обучаване за учешће у непријатним ситуацијама и у сличне сврхе као што су сексуалне услуге, нелегални пренос и пратња у опасним ситуацијама. Искуство жена и девојка везано за трговину људима различито је од искуства мушкараца и дечака. Видети такође: жртва; преживела/ли

Additional notes and information

Жене и девојке трпе несразмерно теже последице, док мушкарци који су жртве трговине људима углавном тешко приступају постојећим програмима за помоћ жртвама. То захтева укључивање принципа родне равноправности у формулисање и спровођење закона и програма који имају за циљ спречавање трговине људима.