Description

måling af kvinders og mænds tidsforbrug, især i relation til lønnet og ulønnet arbejde, markeds- og ikke markedsbestemte aktiviteter, fritid og personlig tid