Description

Измерване на времето, използвано от жените и мъжете, особено във връзка с платения и неплатения труд, пазарни и непазарни дейности, свободно време и лично време.