Description

pomiar wykorzystywania czasu przez kobiety i mężczyzn, szczególnie w relacji do pracy płatnej i bezpłatnej, działalności rynkowych i nierynkowych, czasu wolnego i prywatnego