Description

sieviešu un vīriešu laika izlietojuma mērījums, jo īpaši saistībā ar atalgotu un neatalgotu darbu, tirgus un ārpustirgus darbībām, brīvo laiku un privātās dzīves laiku