Description

hodnocení využití času ženami a muži, zejména ve vztahu k placené a neplacené práci, tržním a netržním činnostem a volnému a osobnímu času