Description

vyhledávání blízkosti oběti s vážnou újmou na životním stylu osoby a vzbuzení nepřímého, přímého nebo virtuálního strachu, strachu v dané osobě. Toho je dosahováno zejména pokusem o navázání kontaktu jakýmkoli způsobem, zneužitím osobních údajů oběti za účelem objednání zboží nebo služeb nebo přiměním třetích osob, aby navázaly kontakt, vyhrožovaly oběti nebo někomu blízkému.