Description

Dit houdt in dat de nabijheid van het slachtoffer wordt gezocht, met als gevolg ernstige aantasting van de levensstijl van de betrokkene, en het indirect, direct of virtueel veroorzaken van leed, angst of letsel bij de persoon op wie het stalken is gericht. Dit kan met name tot stand worden gebracht door te proberen op enigerlei wijze contact te leggen, de persoonsgegevens van het slachtoffer te misbruiken voor het bestellen van goederen of diensten, of een derde persoon in te schakelen om contact te leggen met het slachtoffer of iemand die dicht bij het slachtoffer staat, en deze te bedreigen.