Description

Tas ietver centienus nokļūt upura tuvumā, nodarot būtisku kaitējumu personas dzīvesveidam un netieši, tieši vai virtuāli radot ciešanas, bailes vai kaitējumu attiecīgajai personai. To jo īpaši var veikt, cenšoties ar jebkādiem līdzekļiem izveidot kontaktu, ļaunprātīgi izmantojot upura personas datus, lai pasūtītu preces vai pakalpojumus, vai veicinot trešās personas sazināties ar upuri, draudēt upurim vai upurim tuvai personai.