Description

Dan jimplika li tfittex il-prossimita' tal-vittma b'detriment serju lill-istil ta' ħajja tal-persuna u li tqajjem, indirettament, direttament jew virtwalment, distress, biża' jew ħsara fil-persuna li tkun milquta. Dan jista' jsir partikolarment billi tipprova tistabilixxi kuntatt bi kwalunkwe mezz, tuża ħażin id-data personali tal-vittma sabiex tordna ħwejjeġ jew servizzi jew tikkawża persuni terzi sabiex jagħmlu kuntatt, jheddu lill-vittma jew lil xi ħadd viċin tal-vittma.