Description

Vključuje iskanje bližine žrtve, ki resno škoduje njenemu življenjskemu slogu in posredno, neposredno ali virtualno povzroči vznemirjenost, strah ali škodo pri osebi, ki je tarča zalezovanja. To pa se lahko doseže zlasti s poskusi vzpostavljanja stika s kakršnim koli sredstvom, z zlorabo osebnih podatkov žrtve za naročanje blaga ali storitev ali s povzročitvijo stika tretjih oseb z žrtvijo, pri čemer grozijo žrtvi ali njenim bližnjim.