Description

Küberjälitamine on jälitamine, mida tehakse e-posti, teksti- või veebisõnumite või interneti kaudu. Jälitamine hõlmab korduvaid juhtumeid, mida võib, aga ei pruugi pidada ainujuhtumi korral kahjutuks toiminguks, kuid kombineerituna õõnestavad ohvri turvalisust ja põhjustavad stressi, hirmu või ärevust. Toimingud võivad sisaldada solvavate või ähvardavate e-kirjade, tekstisõnumite või kiirsõnumite saatmine; internetis solvavate kommentaaride postitamine kellegi kohta; kellegi intiimsete fotode või videote jagamine internetis või mobiiltelefonis. Selleks, et toimingut saaks pidada küberjälitamiseks, peavad mainitud toimingud korduma ja neid peab olema teinud sama isik.