Description

Dansk Stalking Center definerer stalking som en systematisk række af kontaktforsøg og adfærd, som er uønsket og vedvarende og som opleves grænseoverskridende og intimiderende for den udsatte. Stalking kan foregå på mange forskellige måder, herunder også i form af online baseret adfærd, fx: Telefonopkald, mails, Messenger beskeder, og sms´er Beskeder givet gennem andre personer Digital chikane som oprettelse af falske profiler, billeddeling og hævnporno

Additional notes and information

Dansk Stalking Center tilbyder hjælp til personer udsat for stalking