Description

špecializovaná služba poskytujúca ambulantnú pomoc akéhokoľvek druhu ženám, ktoré sa stali obeťami akejkoľvek formy násilia, a ich deťom, vrátane informácií, poradenstva, praktickej podpory, súdneho sprievodu, právnych informácií, proaktívnej podpory a pomoci

Additional notes and information

Centrá pre ženy zabezpečujú kľúčové služby z rôznych dôvodov: útulky pre ženy nie sú dostupné vo všetkých regiónoch, kým centrá pre ženy zabezpečujú zastupovanie a poradenstvo. Niektoré ženy sa v útulku pre ženy nepotrebujú ubytovať, ale potrebujú napríklad pomoc a zastupovanie s cieľom získať prístup k spravodlivosti.