Description

gespecialiseerde dienst die ondersteuning biedt in niet-woonomgevingen, zoals informatie, advies, begeleiding, praktische ondersteuning, begeleiding in de rechtbank, juridische informatie, proactieve ondersteuning, en een vangnet voor vrouwelijke slachtoffers van enige vorm van geweld, en voor hun kinderen

Additional notes and information

Vrouwencentra zijn om verschillende redenen zeer belangrijke diensten: opvangcentra voor vrouwen bestaan niet in alle regio's en vrouwencentra bieden belangenbehartiging en begeleiding. Sommige vrouwen hebben wellicht geen behoefte aan opvang in een opvangcentrum, maar hebben bijvoorbeeld wel ondersteuning en begeleiding nodig voor toegang tot de rechter.