Description

Специализиран център, предоставящ услуга без подслон на жени, жертви на всякаква форма на насилие, и на техните деца, под всякаква форма, включително информация, съвети, консултиране, практическа подкрепа, придружаване в съда, правна информация, проактивна подкрепа и свързване с тях

Additional notes and information

Центровете за жени са ключови услуги, поради редица причини: не във всички региони има приюти за жени, а центровете за жени предоставят застъпничество и консултиране. Някои жени могат да не се нуждаят от настаняване в приют за жени, но се нуждаят от подкрепа и застъпничество за достъп до правосъдие например.