Description

Женски центар је специјализована служба која пружа било какву подршку која није стамбеног типа (укључујући информације, савјет, савјетовање, практичну подршку, судску пратњу, правне информације, проактивну подршку и услуге на терену) женама жртвама било којег вида насиља, као и њиховој дјеци.

Additional notes and information

Услуге које пружају женски центри су кључне из различитих разлога: склоништа за жене не постоје у свим регионима, а женски центри пружају заступање и савјетовање. Неким женама можда није потребан смјештај у склоништу за жене, али им је, на примјер, потребна подршка и залагање за приступ правди.