Description

form av sexuell exploatering av individer genom våld eller hot om våld, som ofta sker under väpnade konflikter eller ockupation av krigförande makt