Description

indivīdu seksuālas izmantošanas veids, lietojot draudus vai spēku; bieži vien rodas bruņota konflikta vai vardarbīgas okupācijas laikā