Description

person, der foretrækker et andet køn end det, denne fik ved fødslen. Nogle, men ikke alle, føler et behov for at gennemgå fysiske kropslige ændringer for at udtrykke denne følelse, såsom hormonbehandling og/eller kirurgi

Additional notes and information

Begrebet vedrører således kønsidentitet, og har ikke noget med seksuel orientering at gøre. Latinsk oprindelse, afledt af trans og sexus. Trans er en forstavelse til andre ord med betydningen: over til, modsat. Sexus refererer til køn og ikke til seksualitet.