Description

ngacmim me anë të postës elektronike, mesazheve me tekst (ose në internet) ose internetit.

Additional notes and information

Mund të marrë shumë forma, duke përfshirë por pa u kufizuar në: e-mail të padëshiruar të qartë seksual, mesazhe me tekst (ose në internet); përparime të papërshtatshme ose ofenduese në faqet e internetit të rrjeteve sociale ose dhomat e bisedave në internet; Kërcënimet e dhunës fizike dhe / ose seksuale me email, mesazhe me tekst (ose në internet); gjuha e urrejtjes, që do të thotë gjuhë që denigron, fyen, kërcënon ose synon një individ bazuar në identitetin e saj (gjininë) dhe tipare të tjera (të tilla si orientimi seksual ose paaftësia).