Description

obťažovanie prostredníctvom e-mailov, textových (alebo online) správ alebo internetu

Additional notes and information

Kybernetické obťažovanie môže mať veľa foriem, ale na účely tohto dokumentu môže zahŕňať: • nevyžiadané e-maily, textové (alebo online správy) so sexuálnym obsahom, • neprimerané alebo urážlivé útoky na sociálnych sieťach alebo v internetových diskusných skupinách, • vyhrážanie fyzickým a/alebo sexuálnym obťažovaním e-mailom, textovými (alebo online) správami, • nenávistný prejav znamenajúci jazyk, ktorý jednotlivca očierňuje, uráža, vyhráža sa mu alebo sa na neho zameriavana základe jeho identity (pohlavia) a iných čŕt(ako sexuálna orientácia alebo zdravotné postihnutie).