Description

Cyberpesten is pesten door middel van e-mail, sociale media of internet. Het kan veel vormen aannemen, waaronder ( maar niet beperkt tot ) :

  • ongewenst seksueel expliciete e-mails of online berichten;
  • ongepaste of agressieve toenaderingen via sociale media, internet chatrooms of e-mail;
  • bedreigingen met seksueel en/of fysiek geweld via e-mail of online berichten;
  • haatzaaien, dat wil zeggen taalgebruik dat denigreert, beledigt, bedreigt of een individu discrimineert op grond van haar identiteit ( gender ) en andere eigenschappen ( zoals seksuele oriëntatie en handicap )

Sources

Translation from the definition in English, available here: European Institute for Gender Equality (2017). Cyber violence against women and girls.