Description

kiberuzmākšanās ir uzmākšanās ar ēpasta, teksta (vai tiešsaistes) īsziņu vai Interneta starpniecību. Tā var saturēt vairākas formas, iekļaujot, taču neierobežojoties ar: -Nevēlamām seksuālā rakstura vēstulēm, teksta (vai tiešsaistes) īsziņām; -Neatbilstoša vai uzbrūkošajiem piedāvājumiem sociālajos tīklos vai Interneta čatos; - Elektroniskajā sarakstē, teksta (vai tiešsaistes) īsziņās paustiem fiziskās un/vai seksuālās vardarbības riskiem; -Nīcināšanas/nievājošās runas lietojums, tas ir pazemo, apvaino, pauž nicināšanu vai aizskar individuālo identitāti (dzimumu/dzimti) un citas individuālās izpausmes (tādas kā seksuālā orientācija vai ierobežotās fiziskās iespējas).