Description

секој полов чин извршен врз жена без нејзина согласност, дури и кога не дава знаци на отпор, со исклучок на силување