Description

Bilo koji seksualni čin počinjen protiv žene koja nije pristala, čak i ako ona ne pokazuje znake otpora, sa izuzetkom silovanja.