Description

Tegelik sugulise iseloomuga kehaline sekkumine või sellega ähvardamine, kasutades jõudu või olles ebavõrdses positsioonis

Additional notes and information

Kuigi määratlus on üldsõnaline, kasutatakse seda terminit sageli seoses lastega. Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitlev Euroopa Nõukogu konventsioon määratleb laste seksuaalset väärkohtlemist järgmiselt: a) seksuaalne tegevus lapsega, kes on noorem kui riigisisese õiguse asjakohaste sätete kohaselt seksuaalseks tegevuseks lubatud vanus (ei kehti alaealiste omavahelise seksuaalsuhte kohta); b) lapsega seksuaalses tegevuses osalemine, kus selleks kasutatakse sundi, jõudu või ähvardusi või kuritarvitatakse usaldust, autoriteeti või mõju lapse üle, sh perekonnas, või kui kuritarvitatakse lapse eriti kaitsetut olukorda, mis on tekkinud eelkõige vaimse või füüsilise puude või sõltuvuse tõttu.