Description

skutočný alebo hroziaci fyzický prienik sexuálneho charakteru, či už silou alebo za nerovných podmienok alebo nátlaku

Additional notes and information

Hoci má toto vymedzenie všeobecnú povahu, tento pojem sa často používa najmä vo vzťahu k deťom. Podľa Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, sexuálne zneužívanie detí zahŕňa a) akty, pri ktorých je do sexuálnych aktivít zapojené dieťa, ktoré podľa príslušných ustanovení vnútroštátneho práva nedosiahlo zákonný vek na sexuálne aktivity (to sa netýka dobrovoľných sexuálnych aktivít medzi maloletými, a b) zapojenie sa do sexuálnych aktivít s dieťaťom, kde sa používa nátlak, násilie alebo hrozby, kde dochádza k zneužitiu dôvery, autority alebo vplyvu na dieťa vrátane rodiny alebo kde dochádza k zneužitiu mimoriadne zraniteľnej situácie dieťaťa, najmä z dôvodu duševného alebo telesného postihnutia alebo situácie závislosti.