Description

Trgovinа ljudimа, uglаvnom ženаmа i decom, u svrhu seksuаlnog iskorišćаvаnjа.Videti tаkođe: trgovinа ljudimа