Description

tregti me qenie njerëzore, kryesisht në gra dhe fëmijë, me qëllim të shfrytëzimit seksual