Description

handel ludźmi, głównie kobietami i dziećmi, w celu wykorzystywania seksualnego