Description

состојба кога истото лице настрадува во повеќе од еден кривично-правен инцидент во даден временски период