Description

officiella räkenskaper som är avskilda från, men i överensstämmelse med, grundläggande nationella räkenskaper