Description

oficiálny účet, ktorý je síce oddelený od hlavných národných účtov, ale je s nimi v súlade