Description

službeni račun koji je odvojen od nacionalnih računa, ali je s njima usklađen