Description

noodonderkomen of tijdelijke of permanente huisvesting op een geheime plaats met het oog op kritieke situaties, meestal verband houdend met huiselijk geweld Een schuiladres of onderduikadres is een adres waar iemand heimelijk verblijft omdat die bedreigd wordt of achtervolgd, of die anderszins in gevaar is of zichzelf in gevaar voelt.