Description

итно, преодно или постојано засолнување/сместување на доверлива локација како одговор на критични ситуации, најчесто во случај на домашно насилство