Description

Hätämajoitus, väliaikainen majoitus tai pysyvä majoitus, jolla pystytään vastaamaan luottamuksellisesti kriittisiin tilanteisiin, jotka tavallisesti liittyvät perheväkivaltaan,jonka sijainti jolla pystytään vastaamaan luottamuksellisesti kriittisiin tilanteisiin, jotka tavallisesti liittyvät perheväkivaltaan