Description

shtëpi / strehim emergjent, kalimtar ose i përhershëm që ndodhet në mënyrë konfidenciale për t'iu përgjigjur situatave kritike, zakonisht të lidhura me dhunën në familje