Description

nouzové, přechodné nebo trvalé útočiště či bydlení na utajeném místě, které lze využít v krizových situacích, obvykle v souvislosti s domácím násilím