Description

Извънреден, преходен или постоянен подслон/настаняване, чието местоположение е поверително, така че да е безопасен при критични ситуации, обикновено свързани с домашно насилие.