Description

jebkāda vardarbības akta un cilvēku tirdzniecības upura viktimizācija