Description

Refererer til at forbrydelsesofre statistisk set kan have en forhøjet risiko for at rammes igen. Forbrydelsesofrene har som regel været udsat for vold, overgreb og krænkelser.

Additional notes and information

Fænomenet plejer især at tilskrives dem som har oplevet seksuelle overgreb som børn, dem som er blevet voldtaget, og personer som er blevet ramt af vold i nære relationer. Statistisk set tiltager risikoen for reviktimisering af posttraumatisk stress, stort alkoholforbrug eller narkoanvendelse, funktionsnedsættelse, seksuelle højrisikoadfærd, samt hvis offeret i en ung alder har været udsat for seksuelle overgreb. Årsagen til reviktimisering kan være manglende evne til at forudse trusler, dysfunktionelle håndteringsstrategier, forværret selvskøn, eller at de tidligere brud eller substansmisbrug gør at personen færdes i højrisikomiljøer.