Description

Сигурно място за жени и деца, които са жертви на насилие в дома (подслон, кризисен център).